Transportförsäkring

Transporterna inom förnyelsebara energiprojekt är föremål för flera typer av risker – din Riskpoint transportförsäkring täcker fysisk förlust eller skada på anläggningar och material som är avsedda att ingå i projektet. Försäkringstäckning kan också tillhandahållas under tillfällig lagring, lastning och lossning. Vid en eventuell fördröjning av projektets uppstart kan en utökad täckning s k DSU även ingå i försäkringen. Dessutom kommer vi - som ditt val av försäkringsgivare - att se till att försäkringsskyddet motsvarar dina avtalsenliga förpliktelser och du undviker luckor i försäkringen – i synnerhet när det gäller den härtill nedan byggförsäkringen.

Sweden