Ansvarsförsäkring

Utöver egendom och avbrottsförsäkring för projekt under konstruktion och drift, är projektet också föremål för ansvar gentemot tredje part (t.ex. markägare, stat, besökare etc.). Ansvarsförsäkringen ger skydd i fall en tredje part hävdar att den försäkrade är ansvarig för personskada, egendomsskada eller en miljöskada, om skadan härrör från det försäkrade projektet.