Byggkonstruktion

Konstruktionen och testningen av ett förnyelsebart energiprojekt är föremål för flera typer av risker – ditt Riskpoint-byggnadsförsäkringsskydd kan skräddas sys för att passa de många unika riskerna och den växande komplexiteten i ett förnybar energiprojekt. Byggnadsskyddet är ett Allriskskydd för fysisk förlust eller skada på entreprenadarbeten under byggtiden. Dessutom kan försäkring tillhandahållas för eventuell förseningen i starten av projektet, pga fysisk förlust eller skada. Ytterligare förlängningar av försäkringen under underhållsperioden kan erbjudas likaså försäkringsskydd för din egendom hos leverantör/kund.

Som din försäkringsgivare kommer vi att börja stödja dig från det att du börjar utveckla projektet. Vi ser till att försäkringsskyddet passar dina avtalsförpliktelser, vi kommer att förhindra att du eventuellt har dubbelt försäkringsskyddet eller har luckor i försäkringsskyddet. Det är vårt mål att säkra din investering med den bästa ekonomiska och den mest högkvalitativa försäkringslösningen.

Sweden