Investment Management & Financial Institutions

Kapitalförvaltning är komplicerat och innebär många risker. Dessutom ökar den tunga regelbördan ständigt, och därför är det mer utmanande än någonsin att följa tillämpliga regler och lagstiftning. Förutom de kritiska styrnings- och efterlevnadsuppgifterna måste kapitalförvaltare behålla fokus på sin kärnverksamhet – säkerställa positiva finansiella resultat på investeringar, både för sina investerare och företaget självt. Även ett mindre fel eller underlåtenhet att förvalta medel kan få allvarliga ekonomiska konsekvenser för företaget.

RiskPoints Investment Manager Insurance erbjuder försäkringstäckning för både styrelse- och tjänstemäns ansvar, professionellt ansvar och brottslighet samt Cyber, på marknadsledande villkor.