Förmögenhetsbrottsförsäkring

Företag utsätts i allt högre utsträckning för ekonomiska brott där anställda eller utomstående försöker stjäla eller förskingra pengar, värdehandlingar eller egendom. Goda säkerhetsrutiner, dubbla signaturer och kontrollsystem kan minska risken för skada, men kan inte helt eliminera den.

RiskPoints aptit för att teckna förmögenhetsbrottsförsäkring är begränsad till finansiella institutioner, dvs banker, private equity-fonder och liknande. Vi kan erbjuda både primär- och excessförsäkringar. Vi har begränsad aptit för att teckna förmögenhetsbrottsförsäkring för andra verksamheter än finansiella institutioner, men kan överväga att försäkra excesslösningar för dessa.