Immaterialrättsförsäkring

Ett ökande antal företag, entreprenörer, utvecklare av system eller produkter tänker inte bara på hur de ska förvalta sina immateriella rättigheter utan också hur de genom försäkring kan skydda och behålla sina immateriella rättigheter. En alltmer globalisering och internationalisering och expansion till nya territorier, kan leda till ökad risk för intrång i patent eller andra immateriella rättigheter.

Kostnaden för tvister om immateriella rättigheter kan vara astronomiska. Immaterialrättstvister kan utgöra ett verkligt hot mot företaget självt. Dessutom fortsätter risken att ett visst företag kommer att vara inblandat i någon form av immaterialrättstvister att öka, eftersom fler och fler företag förlitar sig på immateriella rättigheter, eftersom immateriella rättigheter är en väsentlig tillgång.

Immaterialrättsförsäkringar kanske inte passar alla företag, men för det lilla teknikföretaget, som förmodligen har en immateriell egendomsportfölj som sin mest värdefulla tillgång, eller för den nya konkurrenten som försöker bryta sig in på en marknad där aggressivt påtvingade immateriella rättigheter är regel snarare än undantag, rätt nivå av försäkringsskydd kan betyda skillnaden.