Cyber

Cyberrisker har alltmer hamnat i fokus för företag på grund av teknisk innovation och ökad uppkoppling. Oavsett om dessa risker leder till förlust av konfidentiella eller personliga uppgifter eller i att affärsprocesser avbryts eller försvåras av ransomware, DDoS-attacker etc., är betydande ekonomiska förluster ofta följden, även om ingen kropps- eller egendomsskada orsakas.

Vid cyberincidenter kan en mängd kostnader och skador uppstå från bara en händelse, till exempel:

  • Incident Response kostnader (kriminalteknik, juridisk rådgivning).
  • Dataintrång (anmälan, kreditövervakning).
  • Affärsavbrottsförluster och extrakostnader.
  • Eventuella affärsavbrottsförluster och extrakostnader.
  • Dataåterställningskostnader.
  • Försvarskostnader för integritetsreglering.
  • Böter och straffavgifter (där det är försäkringsbart).
  • Integritets- och säkerhetsansvar.
  • Cyberutpressning med ransomware.

Reputational damage RiskPoint’s Cyber Liability Insurance covers businesses for the above named risks resulting from cyber perils. The insurance cover may be triggered at the insured’s first suspicion, providing first response assistance through a cyber emergency hotline. Subsequently the insurance provides coverage for almost all related costs and damages, both 1st party losses and 3rd party liability claims due to incurred or alleged financial losses.