Transport

Transportprosessen i et prosjekt for fornybar energi er utsatt for flere typer risiko. Din transportforsikring hos RiskPoint dekker fysisk tap eller skade på anlegg og materiale som skal tilføres prosjektet. Forsikringen dekker også under midlertidig lagring, lasting og lossing. Vi kan tilby utvidet dekning for utsatt prosjektoppstart. Som din Underwriter of Choice, sørger vi for at forsikringsdekningen samsvarer med dine kontraktsforpliktelser og ungår sprik i dekning, spesifikt når det kommer til den tilknyttede konstruksjonsforsikringen.

Norway