Operasjon

I ett prosjekt for fornybar energi er operasjonsfasen utsatt for flere typer risiko. Din operasjonsforsikring hos RiskPoint kan skreddersys for de mange unike risikoene og den voksende kompleksiteten i slike prosjekt. Operasjonsforsikringen dekker tingskade og avbrudd under ditt prosjekt. Produktet er en «All risk» dekning og dekker spesifikke risker som maskinavbrudd, elektriske feil (for eksempel kortslutning) og eksterne risiko, for eksempel hagl, storm, lynnedslag og etterfølgende avbrudd.

I tillegg til disse standardproduktene har hvert prosjekt unike utfordringer. Våre underwritere hjelper deg å evaluere dine risker med tanke på eksisterende vedlikeholdskontrakter, nødvendige contingency dekinger, lokale forsikringskrav samt mye mer.

Norway