Konstruksjonsforsikring (Construction)

I ett prosjekt for fornybar energi er konstruksjonsfasen og testfasen utsatt for flere typer risiko. Din konstruksjonsforsikring i RiskPoint kan skreddersys for de mange unike risikoene og den voksende kompleksiteten i slike prosjekt. Konstruksjonsforsikringen er en «All risk» dekning for fysisk tap eller skade på kontraktsgjenstander under konstruksjonen. Vi kan i tillegg tilby utvidet dekning for resultatene av et utsatt prosjektoppstart. Andre utvidelser for vedlikeholdsperioden samt dekning for kunde eller leverandørs lokasjon, er tilgengelig.

Som din Underwriter of Choice, støtter vi deg fra starten av prosjektet. Vi sørger for at forsikringsdekningen samsvarer med dine kontraktsforpliktelser og vi forhindrer at du har dobbelt dekning eller sprik i dekningen. Vårt mål er å kvalitetssikre din investering med den beste og mest økonomiske løsningen.

Norway