Securities Offering Liability Insurance (SOLI)

En børsnotering involverer ett prospekt. Selskapet som noterer verdipapirene, så vel som selskapets styre og ledelse, er de som undertegner prospektet. Dersom prospektet viser seg å være misledende eller utilstrekkelig belyser risikoene forbundet med børsnoteringen, kan de undertegnende bli saksøkt av nye investorer, nåværende aksjonærer og regulatorer.

Selskaper kjøper SOLI forsikring for å overføre risiko og for å la ledelsen fokusere på selskapets kjernevirksomhet istedenfor potensielle søksmål og de finansielle utfordringene dette bringer med seg.

En SOLI forsikring hos RiskPoint dekker saksomkostninger og andre kostander relatert til ett søksmål, så vel som erstatningsutbetalinger de sikrede og selskapet holdes ansvarlig for i relasjon til prospektet.

Norway