Opphavsrett (Intellectual Property Rights)

Ett økende antall bedrifter og investorer tenker ikke bare på hvordan de skal beskytte sin opphavsrett, men også på hvordan de kan forsikre den. Økende globalisering resulterer i utvidelse inn i nye territorier, som kan lede til rettighetsbrudd på patenter eller opphav i disse nye områdene, selv om det ikke foreligger brudd på regler eller rettigheter i det eksisterende markedet.

Saksomkostningene in en opphavsrettsak kan bli astronomiske. Opphavsrettsaker kan utgjøre en trussel mot selve selskapet. I tillegg er risikoen at ett selskap blir involvert i en opphavrettsak stadig økende, fordi flere og flere bedrifter er bygget på at opphavsrett og patenter er essensielle aktivum.

Opphavsrettsforsikring passer ikke for alle selskaper. For små teknologiselskaper, hvor patentene sannsynligvis er deres viktigste aktivum, eller for en ny utfordrer som prøver å bryte inn i ett bedriftsområde der opphavsrett er elementær, kan en godt tilpasset forsikring utgjøre en stor forskjell.