Kapitalforvaltning og Finansielle Institusjoner

Kapitalforvaltning er komplisert og utsatt for mange typer risiko. Det er samtidig mange lover og regler som skal overholdes og det blir stadig flere. I tillegg til kritiske administrasjonsoppgaver og overholdelse av lover og regler, må kapitalforvaltere fokusere på sin hovedoppgave - å sørge for positive finansielle resultat på investeringer, både for egne investorer og for selve selskapet. Til og med en liten feil eller unnlatelse i forvaltningen, kan ha stor, finansiell betydelse for selskapet.

RiskPoints forsikring for kapitalforvaltning (IMI) kombinerer dekning for Styreansvar, Profesjonsansvar og Kriminalitet, i tillegg til Cyber, på markedsledende vilkår.