Styreansvarsforsikring

Medlemmene av et styre kan holdes personlig ansvarlige for tap forbundet med feil, mangler eller forsømmelse medlemmene har forvoldt.

Styret og ledelsen kan bli personlige anklaget, enten individuelt eller samlet. Selskapets ansvar er begrenset, men styrets ansvar er ubegrenset, derfor er forsikring viktig.

Styreansvarsforsikringen til RiskPoint dekker styre og ledelse for tap og saksomkostninger så vel som andre relaterte kostnader i forbindelse med søksmål mot dem der saksøker krever erstatning basert på økonomisk tap. Forsikringen dekker helt fra første etterforskning, inkludert saksomkostninger for både legitime og påståtte anklagelser.