Cyberforsikring

De fleste selskaper har nå en voksende fokus på Cyberrisiko på grunn av tekniske innovasjoner og økende tilgjengelighet. Cyberrisiko omfatter tap av konfidensiell eller personlig data, men også avbrudd på grunn av Ransomware og DDos angrep. Konsekvensen av alle disse risikoene er ofte omfattende og dyre tap, selv om det ikke nødvendigvis resulterer i personskade eller skade på eiendom.

Ett cyberangrep kan resultere i mange krav og skader, slik som:

  • Responskostnader (undersøkelser, rettshjelp).
  • Kostnader for databrudd (varsling, overvåkning av kreditt).
  • Avbrudd og ekstra kostnader, også i fremmed virksomhet.
  • Kostnader til gjenoppretting av data.
  • Forsvarskostnadar.
  • Bøter, kostnader og gebyrer (der dette kan forsikres).
  • Sikkerhet- og Personvernbrudd.
  • Privacy & Security Liability.
  • Digital utpressing, Ransomware.
  • Skade på omdømme

Cyberforsikringen til RiskPoint dekker de ovennevnte risiko som resultat av cyberangrep. Forsikringen dekker fra første gang sikrede mistenker databrudd, ved å tilby hjelp fra en rekke godkjente rådgivere via døgnåpen nødtelefon. Forsikringen dekker deretter kostander for nesten alle resulterende tap, både for selskapet og for tredjepartsansvaret selskapet innehar.