Personvern Policy

Behandling av personopplysninger

Vi oppbevarer personopplysninger som din forsikringsmegler formidler til oss i forkant av et tilbud. Dette kan være informasjon i form av ditt navn, adresse, e-mail eller telefonnummer. Hvis du tegner en forsikringsavtale hos oss, vil vi beholde informasjonen så lenge det er nødvendig. Hvis du melder en forsikringsskade via denne hjemmesiden, over telefonen, på e-mail eller brev, vil vi lagre og oppbevare informasjonen du gir oss så lenge det er nødvendig for å behandle din forsikringsavtale og ditt forsikringskrav.

Innsamling og behandling av personopplysninger

Vi behandler informasjon om kunder og skader som er nødvendige for å utstede og administrere forsikringsavtaler, som for eksempel avtaleinformasjon som navn, adresse, e-mailadresse, forsikringsinformasjon eller informasjon relatert til forsikringsskader. Vi oppbevarer slik informasjon for å administrere forsikringsforholdet. Vi vil slette all informasjon om deg så snart det ikke lenger er nødvendig å oppbevare informasjonen.

Videreformidling av personopplysninger

Vi behandler dine personopplysninger konfidensielt. I noen tilfeller kan vi være pliktige til å videregi opplysningene til offentlige myndigheter. I tillegg kan vi i enkelte tilfeller videreformidle opplysninger om deg dersom du har gitt ditt eksplisitte samtykke til dette. Hvis du ikke har avgitt samtykke til videreformidling av opplysninger, vil vi kun gjøre dette i henholdt til Personopplysningsloven (herunder GDPR) eller annen relevant Finanslovgivning. Vi kan dele informasjonen med andre selskaper innenfor RiskPoint gruppen eller forsikringsselskaper som avdekker din forsikringsrisiko, men kun i henhold til formålet med innsamling av informasjonen.

Endringer i feilaktige eller ufullstendige opplysninger og/eller tilgang til informasjon som RiskPoint har registrert om deg

Du kan til enhver tid få innsyn i hvilken informasjon RiskPoint har registrert om deg og hvilken informasjon RiskPoint deler om deg. Du har også rett til å rette eller slette ukorrekt informasjon. Du kan alltid kontakte oss her:

RiskPoint AS
Bryggegata 7
0250 Oslo

Klager på RiskPoints behandling av dine personopplysninger

Hvis du er misfornøyd med RiskPoints behandling av dine personopplysninger, kan du klage til

Datatilsynet
Postboks 8177
0034 Oslo

Sist revidert 23 mai 2018