Produktinformasjon (IPID)

Som et forsikringsbyrå sørger vi for at du får relevant og forståelig informasjon om våre forsikringsprodukter, slik at du kan ta en informert beslutning om en gitt dekning.

Derfor er hvert forsikringsprodukt utarbeidet i et standardisert dokument kalt ”Forsikringsproduktinformasjonsdokument (IPID)”. Det er krav til både form og innhold i dokumentet, så det er enkelt for deg å få en klar oversikt og kunne sammenligne med andre forsikringsselskapers forsikringsprodukter innen EU.

I prosess
Norway