RiskPoint Norge

Vi er din Underwriter of Choice. Vi tilbyr unike og spesialiserte forsikringsløsninger til de markeder vi opererer i, til fordel for meglere, konsulenter og deres bedriftskunder.

Kvalitet, Compliance og Effektivitet er hjørnesteinene I vår bedrift. RiskPoints verdiforslag til forsikringsmarkedet er å tilby den beste kundebehandlingen, fra underwriting til skadebehandling, i et effektivt og compliant miljø.

Det er viktig for oss at våre kunder og leverandører har full tillit til at vi kan både besørge og betale – også over lengre tid. Vi har et høyt nivå av konkret, praktisk ekspertise og troverdighet i våre valgte forretningsområder. Dette omfatter både etablering av individuelle forsikringsløsninger og skadebehandling. Innenfor personskadefeltet, er vår filosofi at kunden skal oppleve en proaktiv og rettferdig skadebehandling.

VÅRE PRODUKTER

Vi tilbyr ulike typer forsikringsløsninger


I RiskPoint Norge tilbyr vi ulike typer forsikringsløsninger. Produktene inkluderer blant annet tradisjonelle forsikringer som Ansvarsforsikring, Tingforsikring og Profesjonsansvarsforsikring. I tillegg tilbyr vi ett utvalg av nisjeprodukter, eksempelvis forsikring for Leteboring og Produksjon, Garantiforsikring, forsikring for finansielle institusjoner og entreprenørforsikring.

Vi behandler skadesaken din

Skadehåndtering

Vi tilbyr proaktiv skadebehandling med respekt og forståelse for våre kunder. Vi vet at tid er en viktig faktor for våre kunder, derfor bekrefter vi alltid mottak av skadesak innenfor 24 timer.