Tietosuojakäytäntö

Henkilötietojen käsittely

Tallennamme henkilökohtaisia tietoja, jotka nykyiset tai tulevat asiakkaamme tai vakuutusmeklarit asiakkaiden edustajina antavat meille osana vakuutustarjouspyyntömateriaalia. Nämä tiedot voivat sisältää henkilötietoja kuten nimi-, osoite-, sähköposti- ja puhelinnumerotietoja. Mikäli asiakas päätyy vakuutusratkaisuun kauttamme, tallennamme henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeellista. Mikäli mahdolliseen vahinkotilanteeseen liittyvä korvaushakemus on toimitettu meille sähköisesti (verkkosivujen kautta tai sähköpostilla), puhelimitse tai kirjeellä, tallennamme saamamme tiedot ja pidämme ne niin kauan kuin ne ovat välttämättömiä mahdollisen korvauskäsittelyn ja vakuutussopimuksen kannalta.

Henkilötietojen kerääminen ja säilyttäminen

Keräämme tietoja asiakkaista ja vahinkokorvausten hakijoista, jotka ovat tarpeellisia vakuutussopimusten hallinnoinnin kannalta. Tällaisia henkilötietoja ovat esimerkiksi yhteystiedot kuten nimi, osoite ja sähköpostiosoite sekä vakuutussopimuksen yksityiskohdat ja mahdolliset tiedot vahingoista ja korvauspäätöksistä. Tallennamme kyseiset tiedot vakuutussopimusten hallinnointia varten, mutta poistamme kaikki tiedot siinä vaiheessa kun niitä ei enää tarvita.

Henkilötietojen luovuttaminen

Käsittelemme kaikkia henkilötietoja huolellisesti ja luottamuksella. Meillä saattaa kuitenkin lainsäädännön perusteella olla velvollisuus luovuttaa henkilötietoja viranomaisille. Lisäksi voimme tietyissä tilanteissa luovuttaa henkilötietoja mikäli meillä on asiakkaan nimenomainen suostumus asiaan. Jos meillä ei ole asiakkaan suostumusta tietojen luovuttamiseen, asiakkaan tietoja voidaan luovuttaa muille tahoille vain toimialan lainsäädännön ja tietosuoja-asetuksen säännösten mukaisesti. Tällä perusteella voimme luovuttaa asiakkaittemme henkilötietoja RiskPoint -konserniin kuuluvien yritysten kesken ja niille vakuutusyhtiöille, jotka ovat kyseisen vakuutussopimuksen vakuuttajina edellyttäen, että tietojen luovuttaminen tapahtuu vain sen tarkoitusperän osalta, johon tiedot on kerätty.

Virheellisten tietojen muutokset ja/tai pääsy RiskPointin rekisteröimiin henkilötietoihin

Mikäli asiakkaat haluavat tietää mitä henkilötietoja RiskPoint on rekisteröinyt ja mitä tietoja on mahdollisesti luovutettu tai virheellisiä tietoja tarvitsee korjata tai poistaa, meihin voi olla yhteydessä osoitteessa:

RiskPoint Oy
Erottajankatu 9 B 6
FI-00130 Helsinki

Valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Mikäli asiakkaamme on tyytymätön RiskPoint –ryhmän toimintatapaan henkilötietojen käsittelyssä, muutosta voi hakea valvovalta viranomaiselta:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti:

Last revised on May 9th 2018