Kybervakuutus

Kyberriskit ovat kehittyneet yritysten toiminnalle yhä keskeisemmäksi uhaksi yhteiskunnan tietoteknisten innovaatioiden sekä digitaalisen verkottuneisuuden vuoksi. Riippumatta siitä, aiheutuuko näistä riskeistä, kuten kiristyshaittaohjelmista tai palvelunestohyökkäyksistä, yritykselle arkaluonteisten tietojen vaarantumista tai liiketoimintojen häiriöitä, seuraukset ovat usein taloudellisilta vaikutuksiltaan merkittäviä.

Kybervahinkojen tapauksissa yhdestäkin tapahtumasta voi aiheutua yritykselle monenlaisia vahinkoja ja kuluja, kuten:

  • Tapahtuman selvitys- ja hallintakulut (IT:n, juridiikan ja viestinnän asiantuntijapalvelut)
  • Tietosuojaloukkauksiin liittyvät ilmoituskulut
  • Liiketoiminnan keskeytyminen ja ylimääräiset kulut
  • Riippuvuuskeskeytys ja ylimääräiset kulut (ulkoistetun IT-palveluntarjoajan kohtaama kybervahinko)
  • Tietojen palautuskulut
  • Vahingonkorvausvastuut ja puolustuskulut (tietoturva- ja tietosuojavastuu)
  • Hallinnolliset seuraamusmaksut (puolustuskulut)
  • Kyberkiristys
  • Mainehaitta

RiskPointin Kybervakuutus korvaa yritykselle edellä esitettyjä vahinkoja, jotka aiheutuvat kybertapahtumista. Vakuutusturva voi alkaa yrityksen ensimmäisestä loukkausepäilystä, jolloin tapahtuman tilanne kartoitetaan ja ensiapu annetaan vakuutukseen sisältyvän 24/7-puhelinpalvelun kautta. Tästä eteenpäin vakuutus kattaa lähes kaikki tapahtumaan liittyvät vahingot ja kulut, niin yritykselle itselleen aiheutuvat kuin myös kolmansille osapuolille aiheutuneista taloudellisista vahingoista johtuvat korvausvaatimukset.