AKUT HJÆLP

Hvis du har et akut behov for hjælp, så find din forsikring herunder og følg vejledningen.

Rejseforsikring

Før rejsen

Har forsikrede spørgsmål til policen eller ønskes der råd og vejledning før rejsen, skal forsikrede kontakte RiskPoints kundeservice mellem kl. 9-16 På tlf. + 45 33 38 13 30 eller på mail:

Har forsikrede en tilstedeværende-/kronisk sygdom og er i tvivl om der er dækning for behandlingsudgifter under rejsen kontaktes SOS International Rejse Service mellem kl. 9 – 16 på tlf. +45 38 48 82 50 eller online på sos.eu, for en medicinsk forhåndsvurdering.

Under rejsen

Har forsikrede spørgsmål til policens omfang, forsikringens dækning, forsikringskort eller administrative spørgsmål, kontaktes RiskPoints kundeservice tlf. + 45 33 38 13 30 eller på mail .

Har forsikrede brug for anden hjælp i forbindelse med en skade skal SOS alarmcentral kontaktes på tlf. +45 38 48 92 21 eller på mail:

Har forsikrede behov for akut hjælp kontaktes SOS International på tlf. +45 38 48 92 21 eller på mail:

Alarmcentralen har åben 24 timer i døgnet.

Cyberforsikring

Cyberhændelser er forskellige og derfor kan behovet for hjælp variere. RiskPoint stiller muligheden for IT-, juridisk- eller kommunikationshjælp, som forsikringstager kan kontakte, så snart der er mistanke om en dækningsberettiget begivenhed.

Hvis der sker en hændelse, hvor der er behov assistance fra IT-specialister skal der ringes til IT Relation. Kontaktinformation: +45 44 45 32 32

Hvis der sker en hændelse, hvor persondata kan være involveret skal der ringes til Bech-Bruun.

Thomas Munk Rasmussen PartnerSusanne Stougaard PartnerEgil Husum Managing Associate
+45 25 26 33 55+45 25 26 33 08+45 25 26 36 51

Hvis der sker en hændelse, hvor der er behov for krisekommunikation skal der ringes til Radius.

Nicolaj Andersen PartnerNicolaj Egerod Senior AdvisorJeppe Veddinge Director
+45 30 63 73 13+45 20 80 09 48+45 30 26 84 43
Denmark