Entreprise

Opførelsen og afprøvningen af et vedvarende energiprojekt er underlagt flere slags risici - din Riskpoint-byggeforsikringsdækning kan Taylor laves til at passe til de mange unikke risici og voksende kompleksitet i et vedvarende energiprojekt. Konstruktionsdækslet er en All Risk-dækning for fysisk tab eller beskadigelse af entreprenørarbejder i løbet af byggeriet. Derudover kan der gives dækning for den deraf følgende forsinkelse i opstart af projektet. Yderligere dækningsudvidelser i vedligeholdelsesperioden eller dækning i leverandør- / kundelokaler er tilgængelige.

Som din valgte forsikringsselskab vil vi begynde at støtte dig fra det tidspunkt, du begynder at udvikle projektet. Vi sørger for, at forsikringsdækningen passer til dine kontraktlige forpligtelser, vi forhindrer dig i dobbelt forsikringsdækning og dækningshuller. Det er vores mål at sikre din investering med den bedste økonomiske løsning i høj kvalitet.

Denmark