Kollektiv ulykke

Kollektiv Ulykkesforsikring tegnes af arbejdsgiveren og dækker de sikrede personer (ansatte i firmaet) bl.a. ved eventuelle varige mén, hvis en medarbejder skulle komme til skade på grund af en ulykke. Firmaet kan vælge om forsikringen skal tegnes som en heltids-, fritids- eller arbejdstidsdækning og hvilke dækninger og summer, der skal indgå i forsikringen.

Denmark