Prospektansvarsforsikring

En Prospekansvarsforsikring omfatter erstatningskrav for tredjemands formuetab i relation til fejl og mangler i det forsikrede prospekt. Forsikringen aktiveres ved at der rejses erstatningskrav mod sikrede. De sikrede er de fysiske personer, der skriver under på prospektet, og det udstedende selskab.

Et offentligt udbud af værdipapirer involverer et prospekt. Det selskab, der udsteder værdipapirer, samt dets bestyrelse og direktion har underskrevetprospektet. Hvis prospektet er vildledende eller utilstrækkeligt beskriver risici i forbindelse med udbuddet, kan det udstedende selskab og de fysiske personer, der underskriver prospektet, blive udsat for krav fra nye investorer, nuværende aktionærer og tilsynsmyndigheder.

For at overføre denne risiko og sætte ledelsen i stand til at fokusere på virksomhedens kerneforretning frem for potentielle krav og den efterfølgende personlige økonomiske misligholdelse, som sådanne kan føre til, køber virksomheder SOLI-forsikring.

En RiskPoint SOLI-forsikring dækker forsvarsomkostninger, mange af de andre omkostninger i forbindelse med en retssag og eventuelle erstatningsbeløb, som de sikrede personer og/eller udstederen holdes ansvarlige for i forhold til prospektet.