Professionelt ansvar

Virksomheder, der tilbyder rådgivning, administration og tjenester, står over for flere slags risici inden for professionelt ansvar.

Krav om erstatning som følge af professionelt ansvar kan være ødelæggende, og så længe en virksomhed driver forretning, vil den altid være udsat for risikoen for at forårsage skade eller tab.

En professionel erstatningsforsikring tilbyder dækning af udgifterne og de juridiske omkostninger samt eventuelle tildelte skader i tilfælde af en situation, hvor en klient eller en tredjepart fremsætter krav på tab baseret på fejl og mangler hos de ansatte eller dito af andre personer, som forsikringstageren er ansvarlig for. En PI-forsikring fra RiskPoint yder support ikke kun ved at betale omkostninger, men hjælper også med at forsvare din virksomhed.

Denmark