Produkt- og erhvervsansvar

Produkt- og erhvervsansvarsforsikring yder væsentlig økonomisk beskyttelse for tredjeparter, der hævder, at den forsikrede er ansvarlig i forbindelse med en personskade eller skade på ejendom som følge af den forsikrede forretning og / eller produkter.

Generelt har vi en bred appetit og kan tilbyde løsninger til både små og store virksomheder i de fleste brancher. Vi er dog ikke i stand til at tilbyde løsninger til medicinalindustrien, luftfart, kliniske forsøg og implantater. Desuden tilbyder vi ikke internationale forsikringsprogrammer, men kan tilbyde overkapacitet på sådanne.

Denmark