Byggeskade

Caplloyd A/S blev etableret i 2001 og med vores mere end 20 års erfaring står vi klar til at hjælpe.

Caplloyd forsikrings agentur har siden 1. januar 2018 været 100% ejet af Riskpoint.

Som forsikrings agentur opererer Caplloyd i dag på vegne af Gar-Bo Försäkring AB som policeudstedende ’Coverholder' med byggeskadeforsikring som speciale. 

 

Lovpligtig forsikring

1. april 2008 indførtes lovkrav om byggeskadeforsikring ved opførelse af private helårsboliger opført af professionelle bygherrer. Endvidere kræves der byggeskadeforsikring når eksisterende bygninger indrettes til boligformål eller ombygges i væsentlig grad.

 

Byggerier undtaget fra lovkravet er:

  • Når private bygger til sig selv – både selvbyg og egen styring af fagentrepriser
  • Bygninger opført til udlejning
  • Offentligt støttet byggeri
  • Renovering af eksisterende boliger
  • Fritidshuse, ferielejligheder og bygninger der ikke har fundament i frostfri dybde.

Frivillig byggeskade på udlejningsejendomme og lign.

Ved frivillig byggeskadeforsikring giver vi kunden mulighed for at tegne forsikring på erhvervsejendomme dog ikke industri, hvor det ikke er et lovkrav, hvilket også giver den prof. Bygherre noget sikkerhed i form af garanti for konvertering til lovpligtig ved senere salg. Der er mulighed for skræddersyede dækningsløsning, der skal dog altid foretages 1 og 5 års eftersyn for at muliggøre konvertering senere.

1- og 5-års eftersyn

Formålet med eftersynene er at sikre, at der ikke er sket byggetekniske svigt og at følge byggeriets generelle tilstand. Eftersynsrapporterne giver ejeren og forsikringsselskabet et veldokumenteret grundlag overfor byggeriets parter, med henblik på at udbedre væsentlige fejl og mangler.

Ved ensartede byggerier kan der foretages stikprøvevis eftersyn af boligenhederne.

 

Ved skade

Du kan anmelde byggeskader i forsikringens 10 årige dækningsperiode.

Ved konstatering af en byggeskade, skal den anmeldelse hurtigst muligt til selskabet (link til skadesanmeldelsesfane).

Skader omfattet af forsikringen skal udbedres af den ansvarlige professionelle bygherre – hvis der opstår tvist mellem boligejer og den professionelle bygherre eller denne er gået konkurs, vil Caplloyd aktivt deltage i skadesbehandlingen.

 

Læs mere om byggeskadeforsikringer:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Videncenteret Bolius

Erhvervsstyrelsen Boligejer