Byggeskade

Lovpligtig forsikring

D. 1. april 2008 indførtes lovkrav om byggeskadeforsikring ved opførelse af bygninger til boligformål, Endvidere kræves byggeskadeforsikring når eksisterende bygninger eller arealer i sådanne, som ikke tidligere har været benyttet som bolig, indrettes til boligformål.

Kravet om Byggeskadeforsikring gælder alle private helårsboliger opført af professionelle bygherrer, hvis byggetilladelse er givet 1. april 2008 eller senere.

Byggerier undtaget fra lovkravet er:

  • Bygninger opført til udlejning, når ansøgning om byggetilladelse er indgivet efter d. 1. juli 2016
  • Offentligt støttet byggeri
  • Når private bygger til sig selv – både selvbyg og egen styring af fagentrepriser
  • Renovering af eksisterende boliger
  • Fritidshuse, ferielejligheder, timeshare og lignende

Byggeteknisk tilstand og svigt - 1- og 5-års eftersyn

Formålet med eftersynene er at afsløre byggetekniske svigt, således at ejeren og forsikringsselskabet har et veldokumenteret grundlag for at få byggeriets parter til at udbedre væsentlige fejl og mangler. Caplloyd drager omsorg for, at såvel 1- som -5års eftersynet finder sted.

Læs mere om byggeskadeforsikringer:

Trafik- og Byggestyrelsen: www.trafikstyrelsen.dk/DA/Byggeri/Byggeriets-regler/Byggeskadeforsikring.aspx Boligejer DK www.boligejer.dk/obligatorisk_byggeskadeforsikring

Anmeld skade
Denmark