EMERGENCY

Find relevant information for emergency situations

Denmark

Bygningsforsikring

Riskpoint henviser forsikringstagere, der har brug for øjeblikkelig hjælp til at stoppe eller begrænse skaden, om at kontakte SSG på telefon +45 70 20 81 54 eller Polygon på +45 72 28 28 19.


Cyberforsikring

Cyberhændelser er forskellige og derfor kan behovet for hjælp variere. RiskPoint stiller muligheden for IT-, juridisk- eller kommunikationshjælp, som forsikringstager kan kontakte, så snart der er mistanke om en dækningsberettiget begivenhed.

Hvis der sker en hændelse, hvor der er behov assistance fra IT-specialister skal der ringes til IT Relation på +45 44 45 32 32

Hvis der sker en hændelse, hvor persondata kan være involveret skal der ringes til Bech-Bruun:

Thomas Munk Rasmussen I +45 25 26 33 55 I
Susanne Stougaard I +45 25 26 33 08 I
Egil Husum I +45 25 26 36 51 I

Hvis der sker en hændelse, hvor der er behov for krisekommunikation skal der ringes til Radius:

Nicolaj Andersen I +45 30 63 73 13 I
Nicolaj Egerod I +45 20 80 09 48 I
Jeppe Veddinge I +45 30 26 84 43 I

Rejseforsikring

Før rejsen

Har forsikrede spørgsmål til policen eller ønskes der råd og vejledning før rejsen, skal forsikrede kontakte RiskPoints kundeservice:

Telefontid: 09.00 - 16.00
+ 45 33 38 13 30

Har forsikrede en tilstedeværende-/kronisk sygdom og er i tvivl, om der er dækning for behandlingsudgifter under rejsen kontaktes SOS International Rejse Service:

Telefontid: 09.00 - 16.00
+45 38 48 82 50
www.sos.eu/da/
Under rejsen

Har forsikrede spørgsmål til policens omfang, forsikringens dækning, forsikringskort eller administrative spørgsmål kontaktes RiskPoints kundeservice:

Telefontid: 09.00 - 16.00
+ 45 33 38 13 30

Har forsikrede brug for anden hjælp i forbindelse med en skade skal SOS alarmcentral kontaktes:

+45 38 48 92 21

Har forsikrede behov for akut hjælp kontaktes SOS International:

Alarmcentralen har åben 24 timer i døgnet
+45 38 48 92 21

Norway

Cyberforsikring

Cyberhendelser er forskjellige og derfor kan behovet for hjelp variere. Dersom det oppstår en dekningsberettiget begivenhet, tilbyr RiskPoint IT-hjelp og/eller juridisk bistand, samt hjelp til nødvendig krisekommunikasjon.

Hvis det oppstår en skadehendelse hvor det er behov for bistand fra IT-spesialister, vennligst kontakt vår samarbeidspartner IT Relation på +45 44 45 32 32

Hvis det oppstår en skadehendelse som involverer personopplysninger og mulig brudd på personvernlovgivning, vennligst kontakt advokatfirmaet Wiersholm v/Hans Kenneth Viga-Gerhardsen på +47 21 02 11 82 eller

Hvis det oppstår en skadehendelse. hvor det er behov for bistand med krisekommunikasjon, vennligst kontakt Burson Cohn & Wolfe på: +47 911 08 911

Industriforsikring

I situasjoner hvor våre forsikringstakere har behov for øyeblikkelig hjelp til å stoppe eller begrense skade, vennligst ta kontakt med SSG på telefon +47 03360.

Sweden

Cyberförsäkring

Varje incident är unik och därför kan behovet av support variera. RiskPoints incidenthantering påbörjas direkt vid en misstänkt incident. RiskPoint erbjuder möjlighet till både IT-, juridisk och/eller kommunikationshjälp, men det är upp till försäkringstagaren att bedöma vilket behov den specifika situationen kräver.

Vid en incident som kräver hjälp från IT-specialist, kontakta IT Relation på +45 44 45 32 32

Vid en incident som kräver juridisk hjälp, kontakta Cirio på +46 8 527 916 08

Vid en incident som kräver hjälp från en kriskommunikatör, kontakta Anders Nilsson:

+46 70 765 13 14

Företagsförsäkring

Riskpoint uppmanar försäkringstagare som behöver omedelbar hjälp med att stoppa eller begränsa en skada att kontakta OCAB.

Vid akuta skador
OCABs lokala kontor
Vardagar mån-fre kl. 07:00-16:00
https://www.ocab.se/kontakt/

För akuta skador utanför kontorstid kontaktas OCABs jourtelefon på +46 020-62 00 40.

NAVIGATE TO